Wat is de toekomst van de openbare bibliotheek? Hoe moet je inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen? Wat betekent innovatie in de praktijk en welke bijdrage kun jij daaraan leveren? Dit zijn vragen waar LibrarySchool zich mee bezighoudt.


De LibrarySchool onderscheidt zich door een nieuwe aanpak waarin leren, werken en innoveren in elkaar overvloeien; een hoogwaardige opleiding op academisch niveau, waar je wordt opgeleid tot bibliothecaris van de toekomst. Het is een community waar studenten, collega’s die met bibliotheekinnovatie bezig zijn en externe experts bij elkaar worden gebracht om de toekomst van openbare bibliotheken te verkennen. Daarbij gaat het om kennisdeling, het verwerven van nieuwe inzichten, leren, reflecteren en praktiseren.


De LibrarySchool is een samenwerkingsproject van openbare bibliotheken en de Open Universiteit en is gevestigd in Amsterdam (OBA).


Download de folders over de school: 
 

De LibrarySchool is mede mogelijk gemaakt door:  

 
Eerste zeven studenten LibrarySchool behalen hun Meesterproef!  

Tijdens de slotmanifestatie “LESSONS LEARNED” op 5 september 2012 presenteerden zeven studenten van het studiejaar 2011/2012 hun meesterproef in het Theater van het Woord in de OBA. Zij sloten daarmee hun basisjaar af en kunnen met alle opgedane kennis en verworven inzicht  aan de slag als innovator in hun eigen organisatie. Een verslag van LESSONS LEARNED is te vinden op bibliotheekblad.nl http://www.bibliotheekblad.nl/rubrieken/artikel/1000002968shapeimage_2_link_0
https://dl.dropbox.com/u/37148068/LibrarySchool/studieprogramma%202013%20WV.pdf